1. ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (SNIP 10.61 )
  Праці з інтелектуальних систем і технологій
 2. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (SNIP 8.53)
  Праці системного аналізу та штучний інтелект
 3. ACM Computing Surveys (SNIP 8.48)
  Обчислювальні огляди
 4. Web Semantics (SNIP 7.49)
  Веб семантика
 5. Semantic Web (SNIP 6.96)
  Веб семантика
 6. IEEE Transactions on Software Engineering (SNIP 4.71)
  Праці з програмного забезпечення
 7. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (SNIP 3.24)
  Праці з розробки програмного забезпечення та методології
 8. Journal of Network and Computer Applications (SNIP 3.03)
  Журнал мережевих та комп'ютерних програм
 9. Empirical Software Engineering (SNIP 2.96)
  Емпіричне програмне забезпечення
 10. Proceedings - International Conference on Software Engineering (SNIP 2.09)
  Праці - Міжнародна конференція з розробки програмного забезпечення
 11. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (SNIP 1.73)
  Міжнародний журнал прикладної математики та комп'ютерних наук
 12. Logical Methods in Computer Science (SNIP 1.58)
  Логічні методи в області комп'ютерних наук
 13. Journal of software: Evolution and Process (SNIP 1.56)
  Журнал програмного забезпечення: еволюція і процес
 14. International Journal of Network Security (SNIP 1.40)
  Міжнародний журнал мережевої безпеки
 15. Journal of Computer Science and Technology (SNIP 1.35)
  Журнал комп'ютерних наук і технологій
 16. Theoretical Computer Science (SNIP 1.31)
  Теоретична інформатика
 17. Frontiers of Computer Science (SNIP 1.20)
  Межі комп'ютерних наук
 18. Computer Science - Research and Development (SNIP 1.18)
  Комп'ютерні науки - дослідження та розробки
 19. Computer Science and Information Systems (SNIP 1.18)
  Комп'ютерні науки та інформаційні системи
 20. Innovations in Systems and Software Engineering (SNIP 1.17)
  Інновації в системах та програмних забезпеченнях
 21. Recent Patents on Computer Science (SNIP 0.67)
  Останні патенти з комп'ютерних наук
 22. Mathematical Structures in Computer Science (SNIP 1.06)
  Математичні структури в галузі комп'ютерних наук
 23. International Journal of Computers, Communications and Control (SNIP 1.03)
  Міжнародний журнал комп'ютерів, зв'язку і управління
 24. Journal of Network and Systems Management (SNIP 1.01)
  Журнал мережі і системи управління
 25. International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering (SNIP 1.01)
  Міжнародний журнал програмного забезпечення та інженерно-технічних знань
 26. Journal of Universal Computer Science (SNIP 1.07)
  Журнал загальної інформатики
 27. International Journal of Computers, Communications and Control (SNIP 1.03)
  Міжнародний журнал комп'ютерів, зв'язку і управління
 28. Journal of Computer Science (SNIP 0.92)
  Журнал комп'ютерних наук
 29. International Journal of Software Engineering and its Applications (SNIP 0.77)
  Міжнародний журнал програмування і його додатки
 30. Electronic Notes in Theoretical Computer Science (SNIP 0.74)
  Електронні замітки в теоретичній інформатиці
 31. International Journal of Foundations of Computer Science (SNIP 0.74)
  Міжнародний журнал основи комп'ютерних наук
 32. Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences (SNIP 0.67)
  Турецький журнал електротехніки та комп'ютерних наук