1. Вестник зоологии (Вісник зоології)
 2. Журнал фізичних досліджень
 3. Інвестиційний менеджмент та фінансові інновації
 4. Клінічна хірургія
 5. Лікарська справа
 6. Металлофизика и новейшие технологии  (Металофізика і новітні технології)
 7. Мікробіологічний журнал
 8. Питання атомної науки і техніки
 9. Український біохімічний журнал
 10. Український фізичний журнал
 11. Цитология и генетика  (Цитологія і генетика)
 12. Экспериментальная онкология  (Експериментальна онкологія)
 13. Ядерна фізика та енергетика
 14. Biopolymers and Cell  (Біополімери і клітина)
 15. Condensed Matter Physics  (Фізика конденсованих речовин)
 16. Chemistry and Chemical Technology  (Хімія і хімічна технологія) потребує уточнення
 17. Electronic Journal of Theoretical Physics  (Електронний журнал теоретичної фізики)
 18. Metallurgical and Mining Industry  (Металургійна і гірничорудна промисловість) потребує уточнення
 19. Nonlinear Dynamics and  Systems Theory  (Нелінійна механіка і теорія систем)
 20. Radioelectronics and Communications Systems  (Радіоелектроніка і системи зв'язку) потребує уточнення
 21. Symmetry, Integrabilty and Geometry - Methods and Applications  (Симетрія, інтегрованість та геометрія: методи та застосування) потребує уточнення
 22. Ukrainian Journal of Physical Optics   (Український журнал фізичної оптики)
 23. Ukrainian Mathematical Journal  (Український математичний журнал) потребує уточнення