Для того, щоб Рада експертів (Scopus Content Selection & Advisory Board (CSAB) почала розглядати журнал, він повинен відповідати таким мінімальним критеріям (слід зазначити, що ці критерії постійно оновлюються):


 1. Журнал повинен містити тільки рецензовані статті
 2. Повинна бути забезпечена регулярність виходу (мати ISSN)
 3. Зміст журналу повинен бути релевантним та зрозумілим міжнародній аудиторії (реферат англійською мовою, пристатейна бібліографія – лише латиницею (кирилиця подається в транслітерації))
 4. Журнал повинен відповідати видавничим етичним нормам.

Рада експертів висуває 16 основних критеріїв, які згруповані у 5 категорій:


 1. Редакційна політика
  • Реферат англійською мовою
  • Пристатейна бібліографія – лише латиницею (кирилиця подається в транслітерації)
  • Переконлива редакційна політика
  • Рецензування статей
  • Міжнародний склад редакторів
  • Міжнародний склад авторів
 2. Зміст
  • Науковий внесок в предметну галузь
  • Ясність/чіткість рефератів
  • Якість та відповідність змісту статей проблематиці видання
  • Читабельність тексту
 3. Репутація журналу
  • Статті журналу вже цитуються в Scopus
  • Репутація (цитованість) редакторів
 4. Регулярність
  • Дотримання графіку виходу номерів (без затримки)
 5. Доступність онлайн
  • Онлайновий доступ до змісту
  • Наявність англомовної домашньої сторінки журналу
  • Якісна домашня сторінка журналу