Основні вимоги до включення журналу в Web of Science


Перш за все, для оцінки журналу на предмет можливого включення в Web of Science (WoS) редакція Thomson Reuters повинна ознайомитися як мінімум з трьома послідовними поточними випусками журналу, та / або отримати вільний доступ до публікації в електронному вигляді. Кожні два тижні в процесі оцінки та відбору журналів здійснюється включення або виключення їх із бази даних.

При оцінці журналів на предмет включення до бази беруться до уваги численні чинники, від якісних до кількісних. Ось головні з них:
Базові стандарти для журналу:


 • своєчасність випуску журналу (дотримання заявленої періодичності)
 • відповідність міжнародним видавничим стандартам: інформативність назви видання, наочне представлення назв статей та анотацій, повна бібліографічна інформація для всіх посилань, повна адреса для кожного автора
 • наявність публікації англійською мовою (як мінімум, наявність англомовної бібліографічної інформації), посилання обов’язково повинні бути латиницею
 • наявність інституту рецензування
 • надання, по можливості, інформації про джерело фінансування дослідження в кожній статті


Зміст журналу розглядається на предмет збагачення існуючої бази даних (нові тенденції).

Міжнародний склад авторів, редакторів, членів редколегії.

Аналіз цитувань як на сам журнал, так і на окремих авторів.

Докладніша інформація на офіційному сайті.Основні принципи видання та просування наукового журналу (за матеріалами семінару Thomson Reuters)


 1. Ретельне вивчення конкурентів та відбір найкращих практик
 2. Стратегічний вибір наукової області
 3. Активний пошук впливових дослідників в даній області та запрошення їх до співпраці
 4. Пропозиція для авторів кращих сервісів, ніж у конкурентів
 5. Створення та просування іміджу журналу у ЗМІ

1. Ретельне вивчення конкурентів та відбір найкращих практик

 • Web of Science надає можливість тематичного пошуку та визначення журналів, які публікують матеріали на вибрану тематику (аналіз результатів – Analize results - після тематичного пошуку публікацій)
 • Є сенс відібрати декілька журналів, які демонструють гарні результати (проіндексовані у закордонних базах даних) та застосувати їхню модель (частково або повністю) до Вашого журналу (кількість статей, періодичність, склад авторів, маркетинг, доспупність)
 • Тематичний пошук у Web of Science також дозволяє оцінити, які напрямки у Вашій області знань є найбільш актуальними, не втрачають своєї значущості та розвиваються в даний час (про це свідчить кількість цитувань)
 • Там, де присутня конкуренція (сайти в інтернеті, наукові бази даних, індекси): там повинні бути Ви!

2. Стратегічний вибір наукової області (тематики)

 • При виборі керуємося даними з індексів по природничим (JCR Science Edition) та соціальним (JCR Social Science Edition) наукам у Journal Citation Report.
 • Якщо тематика лежить на стику наук, шукати потрібно в обох індексах. Детальний опис конкретної тематики (область досліджень, ключові слова і т.д.) можна подивитись в опції Scope Note.
 • Складаємо список журналів, які пишуть на цікаву нам тему (Subject Category)
 • Аналізуємо теми, які обговорюються у цих журналах
 • При підготовці спеціального випуску Вашого журналу використовуємо JCR та Web of Science для пошуку журналів та авторів, які публікуються на тему Вашого спеціального випуску
 • Аналізуємо різні бібліометричні показники: імпакт-фактор (IF), 5-річний імпакт-фактор та безпосередній імпакт-фактор (Immediacy IF) - так званий індекс ефективності.

3. Активний пошук впливових дослідників в даній області та запрошення їх до співпраці

 • Проводимо тематичний пошук у Web of Science та оцінюємо, які автори є найбільш авторитетними – у них найбільша кількість цитувань
 • Аналізуємо всю доступну інформацію про кожного з цих авторів (місце роботи, електронна адреса, ResearcherID) та намагаємось залучити їх до співпраці: розмістити у Вашому журналі їхні статті, запропонувати стати співавторами, рецензентами, увійти до складу редколегії, тощо.

4. Пропозиція для авторів кращих сервісів, ніж у конкурентів

 • Доступ до більш широкої аудиторії в новому для цих авторів регіоні
 • Можливість пропонувати свої роботи аудиторії у всьому світі. Якщо ці автори є ще й редакторами, у них з'являється можливість залучення нових авторів до свого журналу
 • Сприяння у розповсюдженні інформації про автора в університеті, який видає Ваш журнал: запрошення виступити з доповіддю на конференції або прочитати лекцію для викладачів та студентів

5. Створення та просування іміджу журналу у ЗМІ

 • Правильна маркетингова стратегія: цікава веб-сторінка журналу, посилання на неї з веб-сайтів університету, промислових компаній, наукових баз даних
 • Використання таких соціальних мереж, як Facebook, MySpace, Twitter, YouTube для розповсюдження та популяризації своєї тематики: інтерв'ю з авторами, оприлюднення результатів досліджень і т.д.
 • Індексування в провідних наукових базах даних, архівах та репозитаріях
 • По можливості забезпечення відкритого доступу до Вашого журналу
 • Гарний імідж журналу може зацікавити міжнародні видавництва у його придбанні

6. Уважний підхід до відбору статей та професійне листування з авторами

 • Спілкування з усіма авторами (можливими у майбутньому, діючими та з тими, яким було відмовлено) – основа побудови міцних зв'язків з ними
 • Якісний відбір – суворе дотримання високих стандартів якості досліджень та змісту статей
 • Cтандарти формату статті та бібліографії повинні бути чітко прописані, а вимоги їх дотримуватись повинні стосуватись усіх авторів (з шаблонами статей, прийнятими в різних журналах, можна ознайомитись на сайті http://www.endnote.com/ – закладка support&services
 • Тематика статей повинна бути вкрай актуальною.